Bibliografie Tisk

PRAŽSKÉ JARO: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE ČESKÉ, SLOVENSKÉ A ZAHRANIČNÍ PROVENIENCE 1967–2013

Bibliografie je členěna do pěti oddílů a je zpracována k 30. červnu 2013.

Oddíl I zahrnuje československé a zahraniční monografie, sborníky a články vydané v letech 1967–1989. Oddíly II–V obsahují bibliografické záznamy o textech publikovaných od roku 1990 a jsou členěny podle typu publikačních výstupů: oddíl II zahrnuje dokumenty, edice dokumentů, fotografické a obrazové publikace, oddíl III monografie a sborníky, oddíl IV články z odborných časopisů a sborníků, oddíl V pak výběr publicistických článků z novin a časopisů, jež ilustrují názory a postoje k Pražskému jaru po listopadu 1989. V bibliografii lze vyhledávat podle autorů v jmenném rejstříku, který odkazuje na jednotlivá čísla bibliografických záznamů. Přílohu bibliografie tvoří přehled beletrie o Pražském jaru z doby normalizace, včetně dostupných originálních anotací.

 

 

Bibliografie (obsahující také vstupní studii Jiřího Hoppeho Jak se psalo a píše o Pražském jaru 1968?) je dostupná též v tištěné podobě.

 

 

Břeňová, Věra – Rohlíková, Slavěna – Hoppe, Jiří: Pražské jaro '68. Bibliografie. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2013. 347 s. ISBN 978-80-7285-170-6