Video

Místo úvodu

Přítomný amatérský snímek natočil v Brně a v Praze prof. Clemens Cording z Regensburgu. V korespondenci, vedené s tvůrci těchto webových stránek, se Cording mj. zmínil o okolnostech, jež provázely vznik tohoto filmu:

... Některé z nejkrásnějších scén celého filmu (děti na tanku, debaty mezi obyvateli a posádkami tanků) jsou bohužel zničené. Byl jsem tehdy možná jediný (?), kdo 21.8.68 v Brně natáčel, na začátku velice opatrně, pak stále odvážněji – až mě odhalil jeden ruský důstojník, zatkl mě a přinutil mě, abych otevřel filmovou kameru, načež celý film vytáhl a znehodnotil. Měl jsem docela strach (protože ho doprovázeli dva ozbrojení vojáci) že pozná, že nejsem Čech, ale západní Němec, takže jsem neřekl ani slovo – bál jsem se, že někdo třeba potřebuje ukázat „špióna“, protože se tehdy říkalo, že ČSSR je zaplavena západními špióny a provokatéry … Přesto jsem ale natáčel dál, naštěstí jsem měl u sebe ještě dva či tři filmy (ty byly ale jen 3-4 minuty dlouhé). Je zajímavé, že příští den, když jsem natáčel budovu kasáren bez tanků (zatímco stará paní uklízela odpadky), jsem byl znova zadržen, tentokrát ale českým (!) vojákem. Ten mě odvedl do budovy do kanceláře jednoho českého důstojníka … Naštěstí jsem směl ještě zavolat svému příteli, který mluví rusky (historikovi a slavistovi Dr. Ralphu Melvilleovi, který dnes žije v Mohuči) – ten mě našel a docela nahlas zakřičel rusky, že je opravdu nemožné, aby mě v takovéto situaci zatýkali Češi. Pak mě k mému údivu zase nechali jít a dokonce jsem si mohl nechat i film...