O projektu Tisk
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v. v. i., se před nadcházejícím 40. výročím Pražského jara 1968 rozhodl vytvořit webové stránky, které by toto významné období představily jako jedinečný historický fenomén. Těžiště projektu spočívá v zveřejnění orientační dokumentační báze, složené z materiálů písemné i nepísemné povahy. Autentické archiválie doplňují aktualizované rubriky anoncí na současné vědecké a publicistické dění, jež se tak či onak vztahuje k roku 1968.

Webové stránky Pražské jaro 1968 jsou nekomerční. Při tvorbě těchto stránek Ústav pro soudobé dějiny spolupracoval s Vítem Charousem (Archiv ČT), Evou Ješutovou (Archiv Čro), Alenou Fialovou (Ústav pro českou literaturu), Janem Břečkou (Moravské zemské muzeum v Brně), Jaroslavem Doušou a Jitkou Janečkovou (Archiv města Plzně) a prof. Clemensem Cordingem (Regensburg, Německo). Jim patří velký dík za nezištnou pomoc.

  • V rubrice Aktuality lze nalézt odkazy a pozvánky na konference, semináře a výstavy.

  • V rubrice Články v médiích jsou umístěny odkazy na články v tisku a pořady v elektronických médiích.

  • V rubrice Chronologie je naskenován podrobný přehled událostí let 1966-1971, který v roce 1991 vypracovali Karel Uriánek a Marie Michálková.

  • V rubrice Dokumenty může zájemce najít výběr dokumentů, na jejichž základě je možné získat základní přehled o událostech Pražského jara 1968. Obsahuje asi 100 dokumentů, které byly převzaty z ediční řady Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970. Tato ediční řada vychází péčí Ústavu pro soudobé dějiny a v jejím rámci vyšlo od roku 1993 již 18 svazků.

  • Do rubriky Bibliografie tvůrci webu umístili soupisy edic dokumentů, historických monografií a sborníků, článků, pamětí, seznam děl normalizační prózy a seznam pořadů, uchovaných v Archivu České televize. Bibliografii historické odborné produkce, vztahující se k letům 1967–1970, zpracovala PhDr. Věra Břeňová.

  • V aktualizované rubrice Studie budou publikovány vybrané články a studie, které byly o Pražském jaru 1968 napsány v posledních 20 letech.

  • Rubrika Seznam obětí obsahuje jména a stručné biografické údaje těch československých občanů, kteří byli usmrceni intervenujícími vojsky od 21. srpna do 17. prosince 1968.

  • V rubrice Fotografie se nachází téměř kompletní sbírka fotografií, kterou má ústav deponován ve svém archivu. Je možné, že některé fotografie, u nichž nebyl zjištěn původ a autor, pocházejí ze soukromých sbírek nebo ze sbírek jiných institucí. Pracovníci ústavu byli při tvorbě těchto stránek vedeni snahou zpřístupnit co nejvíce materiálů a zároveň nebylo v jejich silách ověřovat autorství u jednotlivých fotografií. Případným vlastníkům práv k těmto fotografiím se předem omlouváme a po upozornění jsme připraveni inkriminované fotografie z webu ihned stáhnout. Ústav z jejich, byť jen dočasného, zveřejnění nijak neprofituje, ani s nimi nijak neobchoduje.

  • V rubrice Audioarchiv se nalézají autentické rozhlasové relace, které v červenci a v srpnu 1968 zachytilo Rádio Svobodná Evropa. Tato rubrika je provozována po dohodě a se souhlasem Českého rozhlasu.

  • Nejnověji byly přítomné webové stránky obohaceny o rubriku Video, v níž jsou k vidění čtyři krátké amatérské filmy: tři z Brna z 20.-22. srpna 1968 a jeden z Prahy ze 4.-9. dubna 1969. Snímky nezištně poskytl jejich autor, prof. Clemens Cording z Regensburgu.